De stærke Jyder

Litteraturliste

J. L. Balling og P. G. Lindhardt:
Den nordiske kirkes historie, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1979.
P. G. Lindhardt:
Vækkelse og kirkelige retninger, Forlaget Aros, Århus 1978.
Lorenz Bergmann:
Kirke historie, bind II, Fra reformationen til omkring 1800, P. Haase & Søns Forlag, 1973.
Lorenz Bergmann:
Kirke historie, bind III, Fra omkring 1800, P. Haase & Søns Forlag, 1973.
Sigurd Elkjær:
Hans Nielsen Smed, En fortælling om De stærke Jyder i Korning, Martins Forlag (Udgivet i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab).
Herluf Hegnsvad:
Hans Nielsen Smed og hans slægt, Rouenborgs bogtrykkeri, Skive, 1956.
Herluf Hegnsvad:
"De stærke Jyder" i "Bjerre Herreds Bogen", Glud Museums forlag 1963.
Herluf Hegnsvad:
De stærke Jyder. Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, IV bind, Gads forlag 1967.
Forsamlingsbevægelsen på Vejle-Horsensegnen.
"Stærke Jyder" og forsamlingsfolk. Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, V bind, Gads forlag 1967.
Hans Borup Jakobsen:
De stærke Jyder, 1976.
P. H. Katballe:
De stærke Jyder og åsagerne til deres kamp, Haderslev Stiftsbog 1985.
R.Th. Fenger:
"De stærke Jyder" i Øster Snede. Kirkehistorisk folkelæsning. Ugeskrift for lutherske kristne, Kousgaards forlag 1870. Genoptryk udgivet af P.H. Katballe "Gammellutheranerne i Jylland", De stærke Jyder, Musangka 1983.
Jac. Chr. Lindberg:
"Gammellutheranerne i Jylland. Rejseminder", Kirkehistorisk folkelæsning. Ugeskrift for lutherske kristne, Kousgaards forlag 1870. Genoptryk udgivet af P. H. Katballe "Gammellutheranerne i Jylland", De stærke Jyder", Musangka 1983.
L. C. Petersen:
Erindringer fra en præstegerning blandt De stærke Jyder, Lohse 1923.
Niels Thomsen:
De stærke Jyder og Haugianerne, breve fra en vækkelse, Kirkehistoriske studier, 2. række, nr. 9, Gads forlag 1960.


Oversigt [Hjemmeside] [Slægtsforskning] [De stærke Jyder] [Dansk kalender]
http://www.rmadsen.dk/dsj/
© 1996, Ruth Madsen.