De stærke Jyder

Noter og henvisninger

1) Knud Madsen:
"Korning skoles forhistorie" i "Korning skole 1944 - 1994. Et jubilæumsskrift". November 1994.
2) J. L. Balling og P. G. Lindhardt:
Den nordiske kirkes historie, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1979, side 208.
3) Hans Borup Jakobsen:
De stærke Jyder, 1976, note nr. 8: Niels Sørensen Wedel, (1691-1779) præst og fra 1742 provst i Værum ved Randers.
4) Hans Borup Jakobsen:
De stærke Jyder, 1976, note nr. 9: F. Elle Jensen: Kirkehistoriske samlinger, 6.række, 5.bind,1.hefte, Gads forlag 1945, side 4-5.
5) R.Th. Fenger:
"Gammellutheranerne i Jylland", De stærke Jyder, Musangka 1983. Skildring fra 1847 af R. Th. Fenger, side 18.
6) Niels Thomsen:
De stærke Jyder og Haugianerne, breve fra en vækkelse, Gads forlag 1960, side 112.

[Tilbage til  (1) (2) (3) (4) (5) (6)]
Oversigt [Hjemmeside] [Slægtsforskning] [De stærke Jyder] [Dansk kalender]
http://www.rmadsen.dk/dsj/
© 1996, Ruth Madsen.